Bilgi Bankası

İTO Firma Sorgulama Nedir?

İTO Firma Sorgulama

İTO açık anlamı İstanbul Ticaret Odası’dır.  Resmi bir kurum olan İTO’nun görevleri 5174 sayılı Kanun’da belirlenmiştir. Tüm odalarda belge bedelleri ve ücretler bu kurum tarafından belirlenmektedir. İTO başlıca aşağıdaki başlıklardaki işleri düzenlemekte ve takip etmektedir.

İTO yani İstanbul Ticaret Odasının görevleri  5174 sayılı Kanun ile açıklanmıştır.  Aşağıda bilgileri  size sunuyoruz.  İTÖ firma sorgulama konusunda sizlere hangi  konularda yardım alabileceğinize ışık tutacağını  umuyoruz.

İTO yâda İstanbul Ticaret Odası’nın görevleri nedir? 

 • Fatura, rayiç ve ticarî ve sınaî eşya numunelerinin vasıflarının suretlerini onaylar,
 • Bilirkişi ve uzman raporları ile kapasite raporları hazırlar,
 • Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren şerhleri hazırlar,
 • Yerli malı belgeleri ve Sınaî ve ticarî mahiyette belgeler ve Tahsis ve sarfiyat belgeleri,
 • Üyelerin kaydı ve kayıtlı üyelerin tatbik imzalarını onaylar,
 • Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimliklerinin hazırlanması,
 • Üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar ancak Ticarî itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmadığı takdirde,
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 22. maddesi gereğince verilen iş makineleri tescil belgesi,
 • TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.1 dolaşım belgeleri, menşe şahadetnameleri ve EAN -UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki beyanname, vesika ve benzeri belgeler
 • Mücbir sebep belgelerini hazırlar,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi suretleri
 • Türk veya yabancı bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler
 • Ticaret sicili hizmetleri
 • Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler.

İTO Firma Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yukarıda saydığımız konulardan herhangi biri ile ilgili bilgi almak için internet üzerinden ito.org.tr

adresini ziyaret edebilirsiniz.  Firma bilgileri  kısıtlı olsa dahi sorgulama yapmanız mümkün olacak şekilde sistem hazırlanmıştır. Sorgulama için ticaret ünvanı yâda işletme adına sahip olmanız yeterlidir.

Örneğin firmayı kim kurdu, firma ne zaman kuruldu, firmanın ortakları var mı, firmanın ortakları kimlerdir?

Sorgulamayı çek bilgisine ulaşmak için yapıyorsanız, internet üzerinde raporlama yaparak size analiz sunabilecek kişiler bulunur.

Pamukevim

Önceki Yazı

Bursa Metro Durakları

Sonraki yazı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR